Nieuw energielabel voor gebouwen per 1 januari 2021

Bij verhuur, verkoop en oplevering is (al sinds 2008) een energielabel verplicht. Echter sinds 1 januari 2021 is dit label en de methode hoe dit tot stand moet komen veranderd, e.e.a. in lijn met de herziening van de Europese richtlijn ‘energieprestatie gebouwen’.

Dit nieuwe label geeft beter inzicht in de energiezuinigheid van gebouwen en geldt voor alle gebouwen, zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. Daarmee komt de methodiek van het vereenvoudigd energielabel (VEL) en de Energie-index (EI) te vervallen.

Wellicht de belangrijkste verandering voor u hierbij is dat het zelf online aanvragen van een vereenvoudigd energielabel vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk is. Voor het aanvragen van een nieuw energielabel is het verplicht om hiervoor een gecertificeerde energieadviseur in te schakelen. Dit energielabel is 10 jaar geldig vanaf de registratiedatum, dat geldt overigens ook voor energielabels die zijn geregistreerd vóór 1 januari 2021.

Informatieplicht voor bedrijven en instellingen

Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas, dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit wordt de energiebesparingsplicht genoemd.

Per 1 juli 2019 geldt hierbij ook ‘de informatieplicht energiebesparing’. Dit betekent dat u moet gaan rapporteren welke energiebesparende maatregelen u hebt uitgevoerd. Dat doet u in het e-Loket van RVO. Nog niet gerapporteerd? Vraag uw Energie Bedrijfsadviseur Limburg/Brabant gerust om meer duidelijkheid, we helpen u graag!

Vragen en/of aanvraag Energielabel?

We kunnen ons heel goed voorstellen dat dit allemaal veel vragen oproept, u bent als ondernemer met andere dingen bezig. De Energie Bedrijfsadviseur kan u helpen, met een energiescan van uw bedrijf, het beantwoorden van al uw vragen hieromtrent en uiteraard ook met het aanvragen van dit nieuwe energielabel, we hebben de beschikking over gecertificeerde energie-adviseurs.

BESPAAR TIJD EN VOORKOM PROBLEMEN,
MAAK EEN AFSPRAAK MET UW ENERGIE-ADVISEUR!

Een 100% GRATIS, vrijblijvend en onafhankelijk advies?

Bel: 045 - 20 11 228